Často kladené otázky

Otázky k fialové zóně:

Máme v domácnosti dvě auta - jedno manžel, jedno manželka. Můžeme mít parkovací kartu na obě auta bezplatně?

Ano. Zákon nám totiž nedovoluje v této problematice používat k registraci bytovou jednotku, nýbrž vše se registruje na rodné číslo a trvalý pobyt.

Máme v domácnosti dvě auta - obě jsou pořízena v době našeho manželství, ale jsou obě registrována na manžela. Znamená to, že za jedno budeme hradit poplatek?

Ne. V tomto případě nebudete. Pokud máte dvě vozidla ve společném jmění manželů a obě auta jsou napsána pouze na jednoho z manželů, není třeba nikam auta přepisovat. Na každý automobil bude vydána rezidentní karta, a to na rodné číslo vlastníka. To platí za splnění dalších podmínek, jako např. podmínka trvalého pobytu ve vymezené oblasti Příbrami II.

Mám trvalé bydliště ve fialové zóně. Nejsem vlastníkem automobilu. Bydlím s přítelem, který na sebe má registrovaný automobil, ale trvalé bydliště má v jiné části města. Musí u mě za automobil platit?

Ano. Jedná se o registraci na rodné číslo, trvalý pobyt a vlastníka automobilu.

Bydlím ve zpoplatněné lokalitě a nejsem vlastníkem auta. Mohu vyzvednout parkovací kartu pro děti, které ke mně jezdí na návštěvu?

Ani v tomto případě není umožněno využití rezidentní/abonentní parkovací karty. Je důležité si říci, že ač používáme terminus technicus "pilotní projekt", jedná se pouze o rozšíření stávajících zón do nové oblasti. Současné zóny mají velmi přísný a tvrdý režim, kde není umožněné parkování komukoliv, kdekoliv. Pokud budete bydlet např. v Dlouhé ulici (splníte všechny podmínky: máte trvalý pobyt a jste vlastníkem automobilu), dostanete rezidentní kartu pouze do Dlouhé ulice. V této stávající zóně není návštěvám umožněno parkovat. Tento režim jsme nechtěli nastavovat ani v nově zavedených lokalitách a hledáme cestu, abychom co nejvíce zvýhodnili rezidenty/abonenty (tedy místní obyvatele), co nejméně je omezovali a zároveň na jejich požadavek udělali restrikci parkování. Bohužel toto téma je velice komplikované a vždy s sebou přinese jistá omezení.
V oblasti Příbrami II je umožněno parkování komukoliv, ale pokaždé za jiných podmínek. Pokud tedy za vámi přijede návštěva, může kdekoliv na určených místech pro parkování zastavit a podle potřeby zde parkovat. Každá návštěva (ať už kamarád, rodinný příslušník či někdo jiný (bude v režimu návštěva a v provozní době pondělí až pátek 7–18 h a sobota 7-12 h), pokud bude parkovat ve veřejném prostoru, bude muset zaplatit 10 Kč/h Dalším důležitým faktem je, že opravdu oblast Příbrami II kolem Spartaku má převážně problém s parkováním ve dne, proto se nastavila provozní doba. Řeší se pouze veřejný prostor. Pokud tedy obyvatelé zóny nebo jejich návštěvy budou parkovat v garážích či kdekoliv na soukromém pozemku, není potřeba žádné karty ani žádných poplatků.

Jezdí ke mně pravidelně pečovatelka, musí při každé návštěvě platit parkovné?

Bohužel v současném nastavení ano. Jak již bylo zmíněno výše, jedná se o stávající podmínky, které zde fungují již od roku 2018. Město Příbram momentálně rozšiřuje stávající zóny o novou v Příbrami II. Je to jeden z podnětů, který bychom rádi zapracovali do celé úpravy a koncepce zón. Tento problém je opravdu velmi složitý, protože se může jednat o pečovatelky, které toto vykonávají jako své povolání, ale může se jednat např. i o jakéhokoliv rodinného příslušníka, který např. pečuje o své rodiče. Zde je opravdu velmi těžké nastavit podmínky tak, aby sloužily svému účelu a nebyly zneužívány.

Je možné získat jednu parkovací kartu v papírové podobě pro návštěvy?

Nelze. Dochází k automatizaci celého systému, tzn., že do nové oblasti Příbrami II se již nebudou vydávat žádné papírové karty. U současných zón se od 1. 1. 2024 také přestanou vydávat papírové karty a vše bude zaneseno v systému. Karty budou pouze virtuální, aby při využití chytrých technologií byla kontrola co nejvíce efektivní.

Mám své auto, ale jezdím i služebním vozem. Musím za toto auto platit?

Toto je trochu nelehká otázka. Těch variant může nastat několik. Pokud máte služební vozidlo i pro soukromé účely, máte dohodu se zaměstnavatelem a nebudete na své rodné číslo žádat o žádnou další rezidentní kartu, bude vám vydána první rezidentní karta a bude zdarma. Pokud ale zároveň budete požadovat o vydání rezidentní karty i na svůj soukromý automobil, bude to již druhá rezidentní karta a bude zpoplatněna částkou 2.000 Kč/rok.

Když v průběhu roku vyměním automobil, bude mi vyměněna bezplatně parkovací karta?

Ano, bude. Stačí přijít s novými doklady na Odbor silničního hospodářství (Gen. R. Tesaříka 19) a kolegové vám bezplatně změní registrační značku vozidla, na kterou bude karta vydána. Zároveň vymažou starou RZ a pokud se nejedná o další automobily, budete mít pořád jednu první rezidentní kartu bez poplatku.

Mám pronajatý byt ve fialové zóně, nemám tam nahlášené trvalé bydliště. Mám nárok na parkovací kartu?

Bohužel nárok nemáte. Opravdu se jedná pouze o obyvatele, jež mají v dané oblasti trvalý pobyt.

Je potřeba si osobně dojít kartu vyřídit?

Ano, je potřeba s potřebnými platnými doklady zajít na Odbor silničního hospodářství, kde vás zaevidují do systému a vydají virtuální parkovací oprávnění. Karta má planost 365 dní a platí do oblasti Příbram II.

Jak bude možné parkovné hradit?

Parkovné bude možné hradit stejně jako doposud – přes parkovací automaty nebo online. Stávající platební metody se snažíme dále vylepšovat. Máme v plánu obnovu parkovacích automatů, aby na každém parkovacím automatu bylo možné provést úhradu nejen v hotovosti, ale i kartou. Navíc nové parkovací automaty budou pracovat s vaší RZ, a tak kdokoliv bude provádět kontrolu, okamžitě uvidí, zda máte, či nemáte zaplaceno. To znamená, že v nové parkovací oblasti Příbrami II budete moci zaplatit kdekoliv na parkovacím automatu a lístek vám bude platit kdekoliv uvnitř oblasti.
Zároveň je stále možná platba online přes aplikaci. Navíc tuto metodu chceme rozšířit o možnost platby přes QR kódy. Tato nová metoda bude zavedena nejen v nové parkovací zóně, ale budete ji moci využít i na stávajících zónách. Spuštění této služby předpokládáme na přelomu roku 2023/2024.

Otázky k online platbě přes virtuální parkovací automat FTT VPA:

Jak dokážu, že mám zaplaceno prostřednictvím aplikace VPA?

Nemusíte mít obavu. Potvrzení o platbě za Vaše vozidlo, respektive jeho registrační značku, je načteno strážníkům do informačního systému MP Manager. Doklad o zaplacení Vám samozřejmě přijde na Váš e-mail.

Liší se cena za parkování prostřednictvím mobilu, tedy aplikací VPA, od dalších způsobů plateb (například z automatu na mince)?

Neliší. Vždy hradíte pouze částku, kterou máte dle ceny parkovného hradit. Nespornou výhodou je, že si můžete kdykoliv a odkudkoliv přes aplikaci VPA prodloužit parkování a nemusíte tak mít obavu z pokuty za nezaplacené parkování. Například, když se zdržíte na schůzce, v obchodě, u lékaře, není nic jednoduššího než si parkovné prodloužit právě díky aplikaci.

Máme v rodině dvě auta a pokaždé jezdíme do města jiným. Lze mít v aplikaci VPA nahráno více registračních značek?

Ano, lze mít uloženo až pět registračních značek vozidel. Ty si samozřejmě můžete v rámci systému administrovat, tedy odebrat, zaměnit. Při platbě si pak již jednoduše vyberete registrační značku daného vozidla, s kterým právě parkujete.

Nehrozí zneužití mých osobních údajů a dat o kartách? Jak je systém zabezpečen?

Bezpečnost je jedním z nejdůležitějších prvků celého systému a přikládáme jim velkou váhu. Údaje o platební kartě jsou uloženy na bankovních serverech a ani provozovatel platební služby nemá k těmto údajům přístup – systém pracuje pouze se zašifrovanými tzv. tokeny. Na našich serverech tato data neshromažďujeme. Bližší informace o zásadách zpracování osobních údajů v aplikaci VPA naleznete zde (https://parking.fttech.org/parking/GDPR.asp).