Cílem zavádění parkovacích zón je ochrana rezidentů

December 2023

4- 5 minute for readings

Cílem zavádění parkovacích zón je ochrana rezidentů. Nová parkovací zóna v Příbrami II je pilotním projektem, zóny se budou postupně zavádět po celém městě

V Příbrami, stejně jako v dalších městech, se řeší problematika parkování, kdy denně do města najíždějí stovky přespolních, kteří zabírají místa občanům města. Cestou by mělo být zavedení parkovacích zón. Typickým příkladem je oblast Příbrami II, kde bude během listopadu zavedena nová parkovací zóna.

Hlavním cílem zavádění zón je přinést výhody pro občany města oproti návštěvníkům či pendlerům, pro které mají být primárně určena záchytná parkoviště, případně parkovací domy, a ne zastavěné oblasti města. Jedním z příkladů může být oblast u Spartaku právě v Příbrami II, kde je parkoviště pro několik desítek automobilů, ale přes den je tam téměř nemožné zaparkovat. Toto parkoviště v těsné blízkosti autobusové zastávky, kde staví spoje na Prahu, je totiž od ranních hodin obsazené právě tzv. pendlery, řidiči, kteří dojedou z okolních obcí do Příbrami a odtud cestují dále za prací hromadnou dopravou.

„Právě pro tyto pendlery mají sloužit záchytná parkoviště, která jsou v Příbrami na trase autobusů PID k dispozici. Nově je to například parkoviště na Flusárně, kde je rovná stovka míst, a pár desítek metrů od tohoto parkoviště je autobusová zastávka obsluhovaná mimo jiné linkou PID,“ říká na úvod 1. místostarosta města Vladimír Karpíšek. 

Pilotním projektem zavádění parkovacích zón ve městě je již zmíněná oblast Příbrami II. Fialová parkovací zóna bude zahrnovat celou oblast vymezenou ulicemi: Fibichova, Ivana Olbrachta, Mánesova, Jasná, Koperníkova, Na Výsluní, Q. M. Vyskočila, Jaromíra Zástěry, Pod Hvězdárnou, Hlinomazova, U Václava, Kamenná, U Lomu, Žižkova, Květenská, Východní náměstí, Sevastopolské náměstí, V Zahradách, Partyzánská, Alšovo náměstí, Luční, Bytízská, Na Leštině, Fantova louka, Na Stezce. 

Ve zmíněných ulicích bude postupně osazováno dopravní značení informující o zóně a možnosti platby za parkování. Prvním místem, kde má být platba zavedena již od poloviny listopadu, je uvedené parkoviště u Spartaku, kde bude výše platby stanovena na 10 Kč/hod., s tím, že parkoviště bude zpoplatněno ve všední dny v čase od 7.00 do 18.00 a v sobotu od 7.00 do 12.00 s výjimkou státních svátků. Mimo tuto dobu bude parkování bezplatné. 

Jak to bude s rezidenty? „Rezidenti, tedy občané, kteří v dané oblasti mají trvalé bydliště nebo jsou vlastníky nemovitosti, mají parkovací oprávnění na první automobil zdarma. V případě, že je na danou osobu napsáno více automobilů, za druhý a další vůz již bude hradit roční poplatek ve výši dva tisíce korun. Podotýkám, že se jedná o automobil registrovaný na osobu, nikoliv na číslo popisné. Pokud tedy v domácnosti má na sebe registrovaný jeden automobil manžel a jeden manželka, je to vždy první vůz a poplatek se nehradí. Rezident s registrovaným vozem může poté bezplatně parkovat v celé vymezené oblasti, v tomto případě ve fialové parkovací zóně,“ říká místostarosta Karpíšek a dodává: „Pokud rezidenti parkují své automobily na svém pozemku či v garáži, samozřejmě je nemusí vůbec registrovat.“ 

Rezidenti mají tedy první automobil zdarma a za každý další uhradí poplatek v případě, že ve fialové oblasti budou parkovat vůz na veřejném prostoru. Pokud mají automobil na svém pozemku, nemusí poplatek hradit. V případě, že po osazení konkrétní oblasti dopravním značením a parkomaty budou chtít parkovat na ulici, uhradí sazbu 10 Kč/hod. 

V jiné pozici jsou tzv. abonenti, což jsou fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby se sídlem či provozovnou v dané lokalitě. Abonenti nejsou na rozdíl od rezidentů od platby za první automobil osvobozeni, ale mohou si pořídit měsíční, půlroční nebo roční kartu, případně přenosnou kartu, kterou je možné používat na více registračních značek. 

Jak bylo uvedeno, zpoplatnění fialové zóny bude nabíhat postupně tak, jak bude v jednotlivých ulicích osazováno dopravní značení. Stejně jako se bude postupně osazovat značení, bude od rezidentů a abonentů, kteří budou chtít v lokalitě i nadále parkovat ve veřejném prostoru, potřebná registrace na Odboru silničního hospodářství Městského úřadu Příbram.  

Se zavedením nové parkovací zóny může mezi občany vzniknout spousta nejasností a dotazů, které je možné zasílat na e-mailovou adresu: parkovani@pribram.eu

Zavedení nové parkovací zóny v Příbrami II nijak nemění stávající parkovací zóny, ty budou prozatím fungovat beze změny, a to včetně parkoviště ve Fibichově ulici a parkoviště u Hvězdičky. 

Se stejnou problematikou jako zde v oblasti Příbrami II se setkáváme v dalších lokalitách, kde postupně budou zaváděny zóny s tím, že prioritu budou mít vždy občané a živnostníci oproti pendlerům,“ dodává 1. místostarosta. 

V neděli 29. října se od 16 hodin koná na parkovišti naproti Spartaku (u potravin Bala) Sousedské setkání, kde bude 1. místostarosta Vladimír Karpíšek odpovídat na dotazy k zaváděné parkovací zóně.

 

Rezident

První automobil     ZDARMA
Druhý a další automobil           2 000 Kč/rok                

 

Abonent

Cena za parkovací oprávnění s uvedením jediné registrační značky vozidla

První automobil                   500 Kč/měsíc
    2 500 Kč/6 měsíců
    5 000 Kč/rok
Druhý a další automobil          1 800 Kč/měsíc
    7 500 Kč/6 měsíců
   15 000 Kč/rok

Cena za parkovací oprávnění bez uvedení konkrétní registrační značky.

Přenosná                             10 000 Kč/rok

 

Návštěvník

  • Parkovací automat/parkovací aplikace
    Po-Pá 7.00-18.00, So 7.00-12.00         10 Kč/hod.

 

 

Eva Švehlová, DiS. 
tisková mluvčí
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

obrazekobrazek

More articles